ویندوز سرور 2016
ویندوز سرور

ویندوز سرور2016

ویندوز سرور 2016 یکی از قدرتمندترین سروهای موجود جهت سرویس دهی در زمینه شبکه و راه اندازی سرور های رایج می باشد . در این دوره آموزش ها قصد داریم نصب و راه اندازی این سرور و تنظیمات و قابلیت ها را با هم بررسی نماییم امیدواریم این مجموعه آموزشی بتواند کمک شایانی برایمان باشد .

Read More